Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pešek, Jiří
Autor monografie
   International Journal of Coal Geology, vol.40, 2-3, 101 str.
   Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
Autor článku
   Anomalous dips of some upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice basin based in borehole data and reflection seismic measurements
   Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice basin
   Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
   Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
   Fossil river valleys - geophysical indications and geological signification
   Hiatuses between base of the Pensylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif, Czech Republic
   Late Paleozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
   Major and minor elements in the hard coal from the Czech upper Paleozoic basins.
   The Mseno-Roudnice Basin: Problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
   The Mšeno Basin: problems of reconstruction of fossil stream fossil pattern (Central Bohemian coal bassins, Czech Republic)
   Observations concerning the thickness of rocks eroded between the Cambrian and Bolsovian (= Westphalian C) in Central and Western Bohemia
   The occurrence and origin of selenium minerals in Se-rich stone coals, spoils and their adjacent soils in Yutangba, China
   Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
   Probable mode of occurence of chemical elements in coal.
   Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
   Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve
   Some trace elements in coal of the Czech Republic, environment and health protection implications.
   Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
   Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku