Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pešek, Jiří, 1936-
Autor článku
   3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
   4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
   5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
   6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
   9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
   12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
   30. mezinárodní geologický kongres v Číně
   Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
   Bór v aleuropelitech Českého masívu
   Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif
   Boron in the aleuropelites of the Bohemian massif
   Boron in the Permo-carboniferous aleuropelites of the Bohemian massif, Czechoslovakia
   Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia
   Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
   Co nového v práci Subkomise pro stratigrafii karbonu při IUGS?
   Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987?
   Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal clasts in the South Wales (UK) and central Bohemian basins (Czech Republic) : implications for the timing of maturation and fracture permeability
   Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
   10th Coal Geology Conference
   Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
   Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
   Correlation of upper carboniferous deposits in the Bohemian massif (Czechoslovakia) and in the Ruhr massif (FR Germany) : evidence from Ar40/Ar39 ages layers
   Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
   Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
   Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
   Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
   Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
   Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
   Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
   Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984)
   Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
   Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
   Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
   Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
   The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
   Globální korelace uhlonosných formací
   Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Hiáty ve středočeských pánvích
   III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
   The influence of the basement geological structure on the coal-bearing character of the Upper Paleozoic Basins in the Central Bohemian area
   Jak dál v mezinárodním projektu Pangea?
   K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
   K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
   K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
   K problému hiátů v karbonu středočeských pánví
   K tektonice středočeských karbonských pánví
   K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
   Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
   Druhá konference o geologii Pangei
   Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
   Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
   Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
   Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
   Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
   Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
   Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
   The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
   Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
   Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
   Názory na současné členění karbonu
   Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
   Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
   Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
   New information on stratigraphy of the Carboniferous
   O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
   Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
   Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
   Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
   Otazníky českého uhelného hornictví
   Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
   Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu
   Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
   Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
   Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
   Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
   Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
   Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
   Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
   Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
   Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
   Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
   První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
   Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
   Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
   Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
   Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
   Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
   Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
   Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
   Současné trendy ve stratigrafii karbonu
   Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
   Stratigraphy, palaeoclimatology and palaeogeography of the Late Palaeozoic continental deposits in the Czech Republic
   Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
   Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
   To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena
   To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc.
   10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
   11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
   Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
   Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
   Úvahy nad mapami procentního zastoupení šedých sedimentů ve středočeských a lugických pánvích
   Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
   Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
   Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
   Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti
   Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.