Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pechar, František
Autor článku
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
   Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
   Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
   Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
   Crystalochemistry of analcime
   Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
   Inelastic neutron scaterring of the natural zeolite - Harmotome
   Influence of Chemical Composition on Structural and Selected Physical Properties of Natural Natrolites
   Infrared reflection spectra of selected minerals
   Infrared reflection spectra of selected natural zeoltes
   Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
   Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
   Refinement of the crystal structure of kaersutite (Vlčí Hora, Bohemia) from neutron diffraction
   Řešení vibračního problému v mineralogii
   Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
   Struktury zeolitů
   Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
   Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
   Studium teplotní stability přírodního thomsonitu
   Study of partially disordered structures of natrolites by means of infrared absorption spectra
   Tepelný rozklad zeolitů
   Thermal decomposition of natrolite
   Thermal decomposition of natural mordenite
   Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
   Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
   Die Vergleichung der kristallchemischen Parameter der Fe-L i Glimmer aus den Lokalitäten Cínovec, Vysoký Kámen und de== s Biotits aus dem Mittelböhmischen Pluton
   Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
   Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu