Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pecina, Vratislav
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
   Environmental Geological Map - Distribution of As - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of As - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of As - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of As - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Ghalandar 5467 III SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Ahar 5466 IV NW
   Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Avan 5267 I SW
   Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Eshtobin 5267 I SE
   Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Ghalandar 5467 III SW
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
   Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
   Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
   Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
   Impact assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Rosh Pinah and Berg Aukas
   Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
   Krajina Staroměstska a Jesenicka
   Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
   Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
   Oblast Staré Město - Geoturistické zajímavosti
   Oblast Žulová - Geoturistické zajímavosti
   Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA)
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
   Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
   Regionální surovinová politika Zlínského kraje
   Rejon Starégo Města - Atrakcje geoturystyczne
   Rejon Žulovej - Atrakcje geoturystyczne
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
   Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
   Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
   Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí,Environmentální geochemická mapa,distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-221 Žulová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-412 Velké Karlovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-414 Huslenky
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
Autor článku
   Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
   Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseníky mts. (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
   Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences
   Environmental-geochemical survey results in the Rosh Pinah Region, Namibia
   Environmental-geochemical surveying and atmospheric modeling of dust fallout from tailings dam in the Rosh Pinah area, Namibia
   'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
   Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
   Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Impact of copper and cobalt mining on the environment in the Zambian Copperbelt
   Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magnetic anisotropy and geochemistry of the Šumperk granodiorite and its tectonic implications
   Magnetic Anisotropy of the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
   Magnetic fabric in granitoid plutons emplaced during Variscan orogeny and timing of their intrusions: Eastern Variscan front
   Magnetic fabric in granitoid plutons of the Jeseníky Mts. and timing of their intrusion
   Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
   Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
   Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
   The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
   Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
   Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
   The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
   The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Structural and metamorphic records in bytownite gneisses of the Vrbno Group (Silezikum, Bohemian massif)
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic)
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
   To nappe tectonics of Silesicum and Lugicum
   Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku
   Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
   Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
   Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie