Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pecina, Vratislav, 1961-
Autor článku
   Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
   Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
   Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
   Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
   Environmental contamination of toxic heavy metals in the vicinity of some historical gold and base metal mines in the Jeseník Mts. (Czech Republic)
   Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
   Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
   Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
   Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
   Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magnetic Anisotropy of the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
   Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
   The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
   Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
   Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
   The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
   Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
   The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
   The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
   Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
   Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
   Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"