Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pecka, Tomáš
Autor monografie
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
Autor článku
   Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr
   Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
   Zaniklé cihelny a významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever
   Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně