Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pereszlényi, Miroslav
Autor článku
   Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
   Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
   Geológia severného svahu šahanskej antiformy
   Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
   Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
   Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
   Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin
   Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
   Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
   Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
   Underground gas storage Dolni Bojanovice