Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pertile, Eva, 1961-
Autor článku
   Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
   Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
   Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
   Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic