Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pertold, Zdeněk
Autor monografie
   Barvící zkoušky materiálu Panbex F3 s novým ferrosiliciem
   Identifikace látek způsobujících poruchy podlahy PANBEX F3.
   Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
Autor článku
   Alkali-silica reaction products: comparison between samples from concrete structures and laboratory test specimens
   Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
   Cathodoluminescence microscopy and petrographic image analysis of aggregates in concrete pavements affected by alkali-silica reaction
   Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
   Definice pojmu ložisko nerostných surovin
   Evaluation of the alkali-silica reactivity potential of sands
   Factors affecting DEF and ASR in concrete
   Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
   Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
   Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
   Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
   Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
   Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
   Identification of alkali-silica reactive fragments in sands and gravels, using the mortar bar method and gel pat test, modified by petrographic image analysis
   Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
   Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
   Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
   Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
   Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
   Kašperské Hory ore district
   Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
   Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
   Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
   Metamorphic history of skarns in the Gföhl unit, Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Mineralogical and geochemical controls of arsenic speciation and mobility under different redox conditions in soil, sediment and water at the Mokrsko-West gold deposit, Czech Republic
   Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Pb - Zn - Cu mineralization in the historical Broumov Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
   Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
   Petrographic examination of concrete from 20th century bridges and identification of reactive components
   Petrographic identification of alkali-reactive aggregates in concrete from 20th century bridges
   Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
   Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK)
   Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK).
   Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
   Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
   Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
   Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
   U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic
   Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
   Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
   Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
   Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)