Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pertold, Zdeněk, 1933-
Autor článku
   Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
   Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
   Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
   Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
   Precambrian of the Bohemian massif and its metallogeny
   Prevariscan W, Sn mineralization of the Bohemian Massif
   Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny
   Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
   Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
   Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
   Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
   Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
   Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
   Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
   Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
   Zdeněk Pouba osmdesátníkem
   Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem