Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pertoldová, Jaroslava
Autor monografie
   Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
   Guide to the Geology of the Šumava Mountains
   Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Průvodce geologií Šumavy
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
   Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa 1:25 000 Smrčina 32-144
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa dokumentačních bodů, list 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Autor článku
   Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
   Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
   Contribution to understanding igneous activity during later stages of the variscan orogeny: preliminary results of pertrological, geochemical and structural study of the Plechy pluton
   Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: Preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
   Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
   Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička Crystalline Complexes
   Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
   The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
   Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
   Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
   Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
   Geologický vývoj jižní části Šumavy
   Geologický vývoj jižní části Šumavy
   Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
   Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
   Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce
   Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
   Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
   HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
   Interesting granitoids in the border area of the Czech republic, Austria and Bavaria
   Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
   Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
   Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
   Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
   Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
   Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
   Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
   Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
   Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
   Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
   Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
   Metamorphic history of skarns in the Gföhl unit, Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
   Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
   Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
   Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
   The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
   Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
   Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
   Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
   Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
   Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
   Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
   Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (Moldanubikum)
   Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
   Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
   Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK)
   Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK).
   Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
   Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
   Reply to the comments on Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechy´ granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
   Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian zone)
   Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
   The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
   Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
   Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
   Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
   Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
   Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
   Význam geologie pro společnost