Podrobnosti záznamu

Jméno
   Peter, Ivan
Autor článku
   Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát