Podrobnosti záznamu

Jméno
   Peter, Pavol
Autor článku
   Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany
   Dedičné vlastnosti základovej pôdy; pôsobiace zaťaženia a ich vplyv na posuny vodnej elektrárne na Váhu
   Geológia a dunajské podzemné vody
   Konsolidácia nestabilného územia pomocou vertikálnych drénov
   Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
   Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku
   Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
   VII. Dunajsko-európska konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb v Kišineve