Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petrík, Igor
Autor článku
   Biotity iz raznovozrastnych magmatičeskich porod kavkazkoj podvižnoj oblasti
   Mafic enclaves in granitoid rocks of the Tríbeč Mts., Western Carpathians: geochemistry and petrology
   Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
   Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor
   Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
   Petrology of the Čierná Hora Mts. granitoid rocks
   The position of biotite in granitoid rocks of the Small Carpathian Mts. and its relation to their genesis
   Rb-Sr whole-rock isochron data of granitic rocks from the Strážovské vrchy Mts.: the preliminary report
   Sravniteľnaja charakteristika termodinamičeskich režimov metamorfizma porod glavnogo kavkazskogo chrebta i zapadnych Karpat
   Variscan granitoids of the west Carpathians in the light of geochemical-petrochemical study
   Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca