Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petrová, Pavla, 1972-
Autor článku
   Correlation of Karpatian Deposits in the Southern Part of the Carpathian Foredeep
   Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
   Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
   Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
   Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
   Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
   Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
   Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
   Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
   Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
   Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
   Palaeoecological evaluation of the Karpathian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
   Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the Carpathian Foredeep (Karpatian, Czech Republic)
   Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
   Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
   Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
   Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
   Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
   Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
   Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
   Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice (34-12 Pohořelice)
   Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
   Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
   Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
   Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě (25-13 Přerov)
   Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)