Podrobnosti záznamu

Jméno
   Petrová, Vladimíra
Autor monografie
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Inženýrskogeologická mapa 26-11-11 Bystřice
   Inženýrskogeologická mapa 26-11-16 Milíkov
   Inženýrskogeologická mapa 26-11-21 Dolní Lomná
   Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-09
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-10
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-13
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-18
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-19
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-20
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-24
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-25
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-04
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-05
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-02
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-03
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-04
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-07
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-08
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-09
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-12
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-13
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-14
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-09
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-10
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-14
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-15
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-13
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-14
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-15
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-18
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-11
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-16
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-21
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-13-01
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-14
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-09
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-10
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-14
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-15
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-13
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-18
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-19
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-20
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-24
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-25
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-24-04
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-24-05
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-15
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-20
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-25
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-02
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-03
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-04
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-07
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-08
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-09
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-11
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-12
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-13
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-14
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-16
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-17
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-21
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-15
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 26-13-01
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
Autor článku
   DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
   MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
   Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
   Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS