Podrobnosti záznamu

Jméno
   PhD. Workshop 2008 (19.11.2008-20.11.2008 : Ostrava, Česká republika)
Konference monografie
    Ph.D. Workshop 2008. Proceedings
Konference článku
    Comparison of supposed and measured subsidence in mining area
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Sledování vývoje poklesové kotliny