Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pichl, Richard
Autor monografie
   Atlas of Isoseismal Maps of Selected Greek Earthquakes (1956-2003)
   Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
Autor článku
   Atlas of isoseismal maps of selected Greek earthquakes (1953-2003)
   Automatic processing of macroseismic observations to assess site effects and their applications in earthquake hazard calculations
   A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
   Changed of Parameters of Magnetic Anisotropy of Foliated Rocks under Pressure
   Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
   Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
   Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
   Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
   Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
   Intensity site effects of selected events of Central and Western Greece and earthquake hazard assessment
   Isoseimal maps drawing by the kriging method
   Isoseismal map drawing by kriging default option
   Isoseismal maps drawing by the kriging method
   Isoseismals of selected events of Central Greece and earthquake hazard assessment in relation to geological and tectonic structures
   Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
   Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu