Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pletichová, Míla
Autor článku
   Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
   Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
   Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
   Mineralogie lokality Žichov
   Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
   Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
   Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
   Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
   Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
   Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP