Podrobnosti záznamu

Jméno
   Plevová, Eva
Autor článku
   Characterization and differentiation of kaolins from selected Czech deposits using infrared spectroscopy and thermal analysis
   Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
   Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal analysis (TG/DTA)
   Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
   Determination of chlorite, muscovite, albite and quartz in claystones and clay shales by infrared spectroscopy and partial least-squares regression
   Determination of the predominant minerals in sedimentary rocks by chemometric analysis of infrared spectra
   Effect of anthracene thermal exposure on mesophase properties
   Effect of chlorides in coal charges on resultant coal tar mesophase properties
   Effect of Chlorides in Coal Charges on Resultant Properties of Tar Mesophase
   The effect of K2CO3 on thermal oxidation of cokes and carbonaceous materials
   The effect of selected sandstone mineralogical composition on final thermal expansion
   Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
   Glauconitic sandstones from East Bohemia - Pphysical and durability properties
   Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
   Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
   Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
   Mesophase properties after anthracene thermal exposure
   Organovermiculite nanofillers in polypropylene
   Properties of carbonisation products obtained from impregnated coal
   Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
   Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit
   Synthesis and evaluation of organovermiculite-polypropylene nanocomposites
   Termická polykondenzace směsí karbochemických komponent
   Thermal behaviour of organically modified clays
   Thermal behaviour of selected Czech sandstones
   Thermal Behaviour of Selected Marble Samples
   Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation
   Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin
   Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů
   Vliv reziduálních chloridů na karbonizaci uhlí