Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pošmourný, Karel, 1938-
Autor článku
   6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
   7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
   8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
   Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
   Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
   Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
   Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
   Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
   Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammerguts
   Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
   Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
   Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
   Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
   Die Entdeckung des "Entdeckten": ein Beispiel aus dem nordoestlichen Teil der Böhmischen Masse (vorläufige Mitteilung)
   Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
   Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
   Feature Article - Czech Republic
   Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
   Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
   Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
   Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
   Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
   Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
   Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
   Geologie národních parků České republiky
   Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
   GIS ve státní správě
   Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
   Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
   How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
   Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
   Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
   Jiráskova geologická mapa Krkonoš
   Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts
   Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
   K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
   Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
   Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
   Metallogenesis. Western Sudetes (Lugicum)
   Mineralogie a lékařství
   Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
   Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
   Ochrana významných geologických lokalit v České republice
   Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
   Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
   Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
   Příroda Krkonoš : nerostné bohatství
   Reziduální tíhové pole a metalogeneze v krkonošsko-jizerském krystaliniku
   RNDr. František Reichmann - 60 let
   RNDr. Jindřich Vodička, CSc.- 70 let
   Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
   Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
   Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
   Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
   Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
   Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (SE metamorphic cover of the Karkonosze granite): results of regional or contact-metamorphic activity
   The survey of important geological localities in the Czech Republic
   Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
   Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
   Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
   Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
   Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
   Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
   Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
   Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku
   Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
   Žula v hlubinách země