Podrobnosti záznamu

Jméno
   Požár, Josef
Autor článku
   K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
   Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
   Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
   Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
   Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů