Podrobnosti záznamu

Jméno
   Podhajský, Miroslav F.
Autor článku
   Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
   Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
   Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
   Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
   Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
   Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
   Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
   Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
   Rekultivace popílkových odkališť
   Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
   Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
   Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník