Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pokorný, Jan
Autor monografie
   Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
   Soubor kartogramu o zemedelstvi v okresech Ceske republiky
   Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Autor článku
   Evaluation of Raman spectroscopy to detect fullerenes in geological materials
   FERROELECTRIC AND INCIPIENT FERROELECTRIC PROPERTIES OF A NOVEL Sr9-xPbxCe2Ti2O36 (x=0-9) CERAMIC SYSTEM
   Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
   Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
   Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
   Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
   Raman microspectrometry of carbonaceous particles: from their sources to the deposition in peat bogs
   Raman spectroscopic study of amorphous and crystalline hydrocarbons from soils, peats and lignite
   Raman spectroscopy of carbon and solid bitumens in sedimentary and metamorphic rocks
   Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině