Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pokorný, Ladislav
Autor článku
   Ein geologisch-geophysikalisches Schema der Grenzregionen zwischen der DDR und der ČSSR
   Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
   Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
   Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
   Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
   Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
   Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
   Ing. Jiří Hanzlík, CSc., šedesátníkem
   K šedesátinám RNDr. Jana Mašína, CSc.
   K šedesátinám RNDr. Naděždy Šťovíčkové, CSc.
   Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
   Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
   Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
   Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
   Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
   Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
   Výzkum hlubinné stavby České republiky
   Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
   W-Sn-Mo-(Bi)-ložisko Boží Dar (u Jáchymova)