Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pondělíček, Václav
Autor článku
   Ledové jevy na malých tocích
   Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
   Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
   Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů