Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pospíšil, Pavol
Autor článku
   A contribution to ground-surface water relation for groundwater modelling needs
   Poznámky k riešeniu ochrany podzemných vôd
   Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody
   Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
   Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne