Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pospíšil, Václav
Autor monografie
   Aplikace Báňské mapy
   Aplikace Dekorační kameny
   Aplikace Galerie Můj kousek Země
   Aplikace Geochemická prozkoumanost
   Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
   Aplikace Geologická mapa 1 : 25 000
   Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
   Aplikace Hydrogeologická rajonizace
   Aplikace Mapy radonového indexu
   Aplikace Oznámená důlní díla
   Aplikace Půdní mapa 1 : 50 000
   Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
   Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
   Aplikace Údaje o území
   Aplikace Vlivy důlní činnosti
   Aplikace Vrtná prozkoumanost
   Aplikace Významné geologické lokality
   Application Decorative stones
   Application Geological map 1 : 25 000
   Application Geological map 1 : 50 000
   Application Hydrogeological zones
   Application Radon maps
   Application Soil map 1 : 50 000
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
   Geological map 1 : 500 000
   Geovědní mapy 1 : 500 000
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   GIS aplikace Surovinový informační systém
   Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Map Application Borehole Surveys
   Map Application Mineral Information System
   Map Application Mining Impacts
   Map Application Mining Maps
   Map Application Reported Mine Workings
   Map Application Territory Data
   Mapová aplikace geologická mapa 1 : 50 000
   Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
   New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster
   Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
   Pravidla pro používání počítačové sítě a v ní provozovaných služeb
   Significant geological localities
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Vytvoření komplexní radonové informace pro administrativní jednotky - 2. část - Internetová aplikace
   Web map service for the Map of Borehole Surveys
   Web map service for the Map of Historical Mining Maps
   Web map service for the Map of Mineral Information System
   Web map service for the Map of Mining Impacts
   Web map service for the Map of Reported Mine Workings
   Web map service for the Map of Territory Data
   Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
   webová aplikace 'Svahové nestability'
   Webová mapová služba Báňské mapy
   Webová mapová služba Oznámená důlní díla
   Webová mapová služba pro zpřístupnění geologické mapy České republiky 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Geomagnetické mapy 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy radonového indexu 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy zvodnění 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu hydrogeologických rajonů České republiky
   Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu inženýrskogeologických rajonů 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Radiometrické mapy 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění regionálně geologického schematu České republiky 1:2 500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Základní hydrogeologické mapy Československa 1:200 000
   Webová mapová služba Surovinový informační systém
   Webová mapová služba Údaje o území
   Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
   Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE