Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pouba, Zdeněk, 1922-
Autor článku
   30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
   40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
   60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
   Akademik Jaromír Koutek zemřel
   Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
   Central Bohemian region
   Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
   Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
   Definice pojmu ložisko nerostných surovin
   Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
   Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
   Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
   Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
   Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
   Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
   Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
   Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
   Geologist honored for studies of ore genesis
   Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
   Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
   K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc
   K šedesátinám Miloslava Černého
   K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
   Karbonátové facie barrandienského proterozoika
   Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
   L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
   Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
   Metallogenesis. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
   Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
   Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
   Moravo-Silesian region
   Morfologie mítovských stromatolitů
   Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
   Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
   Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
   Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits"
   Omphacite granulite from the NE marginal area of the Bohemian massif (Rychleby Mts.)
   Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
   Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
   Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
   Pioner nauki o rudnych mestoroždenijach
   Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
   Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
   Prevariscan source of variscan gold deposits of the Bohemian massif
   Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
   První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
   Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
   Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
   Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
   Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
   Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
   Stratiformní ložiska Českého masívu
   Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
   Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
   Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
   Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
   Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
   Upper Proterozoic metallogeny of the Bohemian Massif
   Vázaná voda v metamorfitech silezika
   Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
   Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
   Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
   Zlato v juhozápadnom veporiku