Podrobnosti záznamu

Jméno
   Povondra, Pavel, 1924-
Autor článku
   Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
   Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
   CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
   Cobaltoan staurolite from Zambia
   Coexisting biotite and muscovite: an example from a Moinian mica schist at Glenfinnan, Scottish Highlands
   Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
   Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
   Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
   Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
   Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif
   The crystal chemistry of tourmalines of the schorl-dravite series
   Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
   Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
   Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
   Electric conductivity and thermal properties of tourmalines from the dravite-schorl series
   Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
   Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
   Fyzikální a chemické základy geochronologie
   Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
   Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
   Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
   Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
   Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
   Horní Bory near Velké Meziříčí
   Hustota turmalínu, její stanovení a význam
   Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
   Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
   K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
   Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
   Lattice parameters of tourmalines of the draviteschorl series and their relation to chemical composition
   Magnetic and electric properties of the volcanic rocks of the West Carpathians
   Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia
   Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
   Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
   Memorial of František Čech 1929-1995
   Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
   Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
   Mineralogy of dark mica from the Wiborg rapakivi batholith, southeastern Finland
   Mineralogy of dark micas from the Wiborg rapakivi batholith
   Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
   Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
   Minerály turmalínové skupiny
   Moderní metody rozkladu anorganických surovin
   Na-sanidine megacrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia
   Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
   New mineralogical data for rostite from Libušín, Central Bohemia, Czechoslovakia
   Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
   On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
   Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia)
   Perovskite from melilite rocks, Osečná Complex, northern Bohemia, Czechoslovakia
   Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
   Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
   Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
   Přibyslavice near Čáslav
   Přibyslavice peraluminous granite
   Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
   Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
   Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
   Sodian-beryllian cordierite from Gammelmorskärr, Keimö island, Finland, and its decomposition products
   Stopové prvky přibyslavické žuly
   Stopové prvky přibyslavické žuly
   Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
   Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
   Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic
   Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
   Tourmalines in metamorphosed carbonate rocks from western Moravia, Czechoslovakia
   Upper-mantle xenoliths in melilitic rocks of the Osečná Complex, North Bohemia
   Věžná near Nedvědice
   Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
   Vzpomínka na profesora Františka Čecha
   Za profesorem Františkem Čechem