Podrobnosti záznamu

Jméno
   Procházka, Jiří
Autor článku
   20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
   Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
   Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
   K metodice průzkumu sklářských písků
   K využitelnosti rud ranského masívu
   Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
   Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
   Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
   Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
   Stroncium 90 v půdách České republiky
   Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
   Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
   Za nerudami Bakoňského lesa