Podrobnosti záznamu

Jméno
   Procházka, Václav
Autor monografie
   Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
Autor článku
   Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
   Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
   Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
   Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
   ETR en mar-sedimentoj
   Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
   Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
   Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
   Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
   Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
   Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika
   Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
   Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
   Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
   Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
   Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
   Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
   Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
   Origin of monazite?xenotime?zircon?fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
   Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
   První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
   Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
   Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
   Rock-forming Accessory Minerals in the Granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
   Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
   Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
   Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
   Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
   Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
   Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika
   Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
   Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic