Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pudilová, Marta
Autor monografie
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
   Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
   Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
   Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
   Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
   Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
   Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
   Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
   Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study.
   Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
   Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
   Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
   Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
   Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
   Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
   Fluid inclusions, stable isotopes and mineralogical constraints on the genesis of Roudný gold-deposit, Czech Republic.
   Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
   Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
   Geochemistry and petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Pluton
   Geochemistry and Petrogenesis of the Klatovy Granodiorite, SW Part of the Central Bohemian Pluton
   Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
   Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
   Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
   Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
   Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
   Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
   Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
   Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
   Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
   Metamorphic history of skarns in the Gföhl unit, Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
   Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
   Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudny Au-Ag deposit, Bohemian Massif
   Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
   The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
   Multiple sources of Au-mineralization: the Jílové district, Bohemian Massif, Czech Republic
   Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data.
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
   P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
   P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
   Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
   Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
   Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
   Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
   Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
   Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
   P?T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
   Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
   Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
   Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
   Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
   Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
   Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
   The Variscan Kasperske Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
   Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum