Podrobnosti záznamu

Jméno
   Putiš, Marián
Autor článku
   Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
   Cataclastic metamorphism of metapelitic and metabasics rocks in the Malé Karpaty Mts.
   Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
   Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
   Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
   Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
   Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
   Geology of Považský Inovec horst based on geophysical investigation
   Late Variscan-Alpine Structure of the North-Veporic Zone in the Central Western Carpathians
   Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca
   Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor
   A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
   Outline of geological-structural development of the crystalline complex and envelope Palaeozoic of the Povážský Inovec Mts.
   Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
   Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
   Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
   Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
   Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
   U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
   Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
   Variscan nappes in the Alpine structure of the West Carpathians
   Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
   The West Carpathian Crystalline Basement Nappe Formation
   Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians