Podrobnosti záznamu

Jméno
   Quitt, Evžen
Autor monografie
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých moravských měst I
   Holešov
   Klimkovice
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Autor článku
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk