Podrobnosti záznamu

Jméno
   Růžička, M.
Autor monografie
   Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
   Quaternary clastic sediments of the Czech Republic. Textures and structures of the main genetic types
Autor článku
   Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
   Structural and textural characteristics of glacial depositst in the Czech Republic
   Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
   Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
   Významné krajinnoekologické pracoviská
   Základní klasifikace svahových sedimentů
Editor monografie
    The problems of registration and evaluation of former waste dumps in Brno
    Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis
    Summer Workshop of Applied Mechanics 2006