Podrobnosti záznamu

Jméno
   Raclavská, Helena, 1959-
Autor článku
   Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
   Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
   Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
   Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
   Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
   Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
   Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
   Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
   Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
   Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
   Mineralogy and dressing technology of copper slags
   Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
   Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
   Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
   Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
   Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
   Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
   Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
   Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
   Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
   Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
   Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
   Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
   Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
   Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
   Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
   Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
   Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
   Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
   Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
   Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
   Využití flotace při separaci minerálů
   Změny pyritu při bakteriálním loužení