Podrobnosti záznamu

Jméno
   Radčenko, Igor
Autor článku
   Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
   Príspevok k riešeniu hydraulických problémov hydrouzla Gabčíkovo