Podrobnosti záznamu

Jméno
   Radoň, Miroslav
Autor monografie
   Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
Autor článku
   Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
   Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
   Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
   Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
   Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
   Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
   Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
   Aragonit z Měrunic
   Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
   "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
   Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
   Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
   Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
   Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
   Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
   Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
   Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
   Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
   Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
   Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
   Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
   Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
   Geologická stavba území sesuvu Vaňov
   Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech republic)
   Georg Bruder - geolog a pedagog
   Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
   Humenský vrch Hill
   Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
   Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, Northern Bohemia)
   Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
   Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
   Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
   Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
   Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
   Mladá maarová struktura na Podbořansku
   Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
   Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
   Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
   Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
   Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
   Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
   Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
   Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
   Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
   Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
   Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
   Oligocene plant megafossils and enviroment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
   Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
   The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
   The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
   Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
   Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and estimation of subsequent erosional rates.
   Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation
   Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
   Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
   Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
   Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
   Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
   Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
   Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
   Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
   Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
   Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
   Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
   Výskyty barytu na Teplicku
   Významné mineralogické lokality Českého středohoří
   Vzácné a nové minerály Českého středohoří
   Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
   Vzpomínka na Miroslava Váněho
   Whewellit a jeho výskyty
   The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
   Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
   Zkamenělá dřeva Českého středohoří