Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rakús, Miloš
Autor článku
   Ammonites in basal parts of reifling limestones in Choč nappe on southern slopes of Nízké Tatry Mts.
   Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
   Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
   Bericht 1992 über fazielle und biostratigraphische Arbeiten in den Adneter Steinbrüchen auf Blatt 94 Hallein
   Bericht 1993 über biostratigraphische, fazielle und isotopengeochemische Untersuchungen in den Adneter Steinbrüchen auf Blatt 94 Hallein
   Cephalopod Fauna from Hybe member of Koessen Fm. in Choč Nappe (West Carpathians)
   Cephalopod fauna of the Lias and Lower Dogger from olistoliths of the Rača unit of the Magura Flysch (locality Lukoveček)
   Fauna, Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg, Austria)
   Lower Aptian Ammonites from the Medziholie locality (the Malá Fatra Mountains, Slovakia)
   Mesozoikum západných Karpát
   Paleobiografia amonitov pliensbachu Západných Karpát
   Paleogeografické problémy jury západných Karpát
   A Possible palinspastic arrangement during the Jurassic in the West Carpathian territory
   Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
   The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
   Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units