Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rakowski, Zikmund
Autor článku
   Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
   Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích
   Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration
   Matematické modelování v hornické geomechanice
   Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
   Metodologie a metody praktické geomechaniky
   Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
   Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky
   Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part OKR Coalfield
   Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
   Verification of geomechanical parameters of new mining Method by mathematical Modelling
   Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu