Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rambouský, Zdeněk
Autor monografie
   Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
   Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
Autor článku
   Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion
   Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
   Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti
   Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
   Conical strain gauge probe for stress measurement (delopment)
   Conical strain gauge probes for stress measurement
   Development of conical probe for stress measurement by borehole overcoring method
   Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
   Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení
   Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
   Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
   Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
   Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
   Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
   Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
   Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
   Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
   Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
   Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
   Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
   Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
   Svorník pro měření napětí ve vývrtu
   Tensometric measuring rockbolt
   Tensometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
   Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
   Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
   Tenzometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
   Triaxial stress cyclic loading of sandstones
   Triaxial stress cyclic loading of sandstones
   Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce