Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rapantová, Naďa
Autor článku
   Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
   Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
   Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
   Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
   Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure
   Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
   Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi