Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rapprich, Vladislav
Autor monografie
   Basalt2013 Cenozoic Magmatism in Central Europe - Abstracts and Excursion Guides
   Bohemian Paradise Geopark
   Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   České středohoří
   Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
   Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
   Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador
   Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador
   Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
   Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
   Field trip 1: Upper Cretaceous/Paleogene ultramafic volcanism in the Osečná and the Ploučnice area (North Bohemia)
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
   Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
   Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
   Geopark Český ráj
   Geoturismus
   Hydrogeological map of Ethiopia at scale 1 : 50,000, subsheet 0737-C2 Angacha with the Explanation booklet
   Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
   Magmatic and Volcanic evolution of the Doupovské hory Volcanic Complex
   Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov
   Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost
   Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou
   Mapa porozity teplického ryolitu
   Mapa radioaktivity teplického ryolitu
   Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
   Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
   Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje
   Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
   Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
   Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4 Hawasa with Explanation booklet
   VENTS 2007 Turnov - Sedmihorky: Abstracts and excursion guide
   Vulkanické perly Českého Ráje a Podkrkonoší
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-221 Stráž n/Ohří
   Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
Autor článku
   Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
   Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
   Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
   Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
   The Cinotepeque Range of Central El Salvador: Geology, magma origin and volcanism
   The Cinotepeque Range of central El Salvador: Geology, magma origin, and volcanism
   Co objevili v Českém ráji vulkanologové?
   Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
   Concentric olivine-plagioclase glomerocryst in basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
   Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
   Crystallization history of Oligocene ijolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex (Czech Republic)
   Deposits of phreatomagmatic activity in the Levín Volcanic Complex, Krkonoše Piedmont Basin
   Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
   Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
   Doupovské hory Mts. - New geological data
   Doupovské hory Mts. - new geological data
   Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
   Effect of small potassium-rich dykes on regional gamma-spectrometry image of a potassium-poor volcanic complex: A case from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Czech Republic
   Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
   Fossil angiosperm wood and its host deposits from the periphery of a dominantly effusive ancient volcano (Doupovské hory Volcanic Complex, Oligocene-Lower Miocene, Czech Republic): systematics, volcanology, geochronology and taphonomy
   Fossil angiosperm wood and its host deposits from the periphery of a dominantly effusive ancient volcano (Doupovské hory Volcanic Complex, Oligocene-Lower Miocene, the Czech Republic): systematics, volcanology, geochronology and taphonomy
   From maar to a spatter cone - Permian Principálek Volcano in the Northern part of the Krkonoše Piedmont Basin (Lower Rotliegend, Czech Republic)
   Geochemical signature of back-arc basaltic volcanism in eastern Nicaragua
   Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
   Geochemical variations within the Upper Oligocene?Lower Miocene lava succession of Úhošt? Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
   Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
   Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
   Geochemistry and genesis of behind-arc basaltic lavas from eastern Nicaragua
   Geochemistry of back-arc basaltic volcanism in eastern Nicaragua
   Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
   Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
   Geologická stavba území sesuvu Vaňov
   Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
   Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech republic)
   Gorstian paleoposition and geotectonic setting of Suchomasty volcanic centre (Prague Synform, Bohemia)
   Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina volcano (Western Nicaragua)
   Ignimbrit - hornina sopkou zrozená
   Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor
   Konference VENTS 2007 v Turnově - Sedmihorky
   Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, Northern Bohemia)
   Late Paleozoic volcanism in intermontane basins at the northern margin of the Bohemian Massif: new results from Poland, Germany and Czech Republic
   Magnetic investigation of the volcanic intrusions and maar-diatreme volcanoes in the Czech Republic in the years 2009-2012
   Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Mesozoic stratigraphy of NW El Salvador (western margin of the Chortis block)
   Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
   Mladá maarová struktura na Podbořansku
   Monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Permian): eruptive styles and interactions with environment
   Multiphase growth and decay of the Doupovské hory volcanic complex (NW Bohemia)
   The nature of Cenozoic volcanic activity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
   The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
   Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
   Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
   Noble gas signature of Tertiary alkaline basalts and xenoliths from central Europe
   Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
   Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
   Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
   Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory
   Petrogenesis of the basic volcanism behind the volcanic front (Cinotepeque range, El Salvador)
   Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
   Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)
   Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)
   Phreatomagmatic volcanism in the Bruntál Volcanic Field
   Pliocénní vulkanická aktivita v oblasti mezi městy Semily a Turnov: sopky Prackov a Kozákov a kozákovský lávový proud
   Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
   Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
   Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
   Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
   Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
   Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and estimation of subsequent erosional rates.
   Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation
   Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
   Revision of potentially hazardous volcanic areas in southern Ethiopia
   Sector spreading of eastern part of the Doupovské hory Volcanic Complex caused by heterogeneous substrata
   Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Trenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
   Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Třenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
   Seismic Model and Geological Interpretation of the Basement Beneath the Doupovské Hory Volcanic Complex (NW Czech Republic)
   Slope dependent morphometric analysis as a tool contributing to reconstruction of volcano evolution
   Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
   Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
   Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
   Succession of Lava Flows of Úhošť hill in Relation to the History of Magma Reservoir
   Succession of Lava Flows of Úhošť Hill in Relation to the History of Magma Reservoir
   The Teplice-Altenberg Volcanic Complex revisited: Preliminary results from the Late Carboniferous Schönfeld Formation
   Tertiary Volcanic Activity in Bohemian Paradise Geopark
   Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
   Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
   Třetihorní vulkány
   Type and important localities of ultramafic and associated dyke rocks in northern Bohemia
   Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif)
   VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
   VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
   VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
   VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
   Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
   Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
   Volcanic history of the Conchagua Peninsula (eastern El Salvador)
   Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
   Volcanic systems within the Central European Permocarboniferous intermontane basins and their basement - Lusatia - Silesia - Bohemia (VENTS)
   Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
   Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
   Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
   Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň