Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rathouský, Jiří
Autor článku
   Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
   Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
   Porózita opuk
   Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
   Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie