Podrobnosti záznamu

Jméno
   Reichmann, František
Autor monografie
   Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
Autor článku
   Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
   Baryt a barytová ložiska
   Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
   Ekologie a těžba nerostných surovin
   Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
   Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
   Impact of mining on the environment of the Czech Republic
   K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
   K šedesátinám RNDr. Jaromíra Juny, Csc.
   Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
   Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
   Úvodní slovo
   Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
   Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
   Výpočetní technika a matematické metody
   Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
   Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
   Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
   Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Environmentální projekty státních geologických služeb
   Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů