Podrobnosti záznamu

Jméno
   Reichwalder, Peter
Autor článku
   Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
   Akademik Michal Mahel sedemdesiaťročný
   K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
   Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
   Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
   Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950 - 16.5.1985)
   Za RNDr. Štefanom Bajaníkom, Csc.
   Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti