Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rejl, Jindřich
Autor článku
   Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
   K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu
   Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
   Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
   A study of volcanic rocks using digital image processing of atellite and geophysical data