Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rejl, Luboš, 1940-
Autor článku
   120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
   Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
   Ametysty České republiky a Slovenské republiky
   Brněnský masív
   České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
   Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
   Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
   Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
   Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
   Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
   Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
   Methods of geophysical prospecting for buried ore deposits in the Jeseníky Mts.
   Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
   Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
   Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
   Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
   Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
   Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
   Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
   Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
   Sběratelé minerálů na Oslavansku
   Small-scale magnetic susceptibility distribution in some plutonic rocks and its geological implications
   Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
   Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
   Vlastnosti drahých kamenů
   Výskyty ametystu v Československu
   Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
   Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
   Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
   Za Josefem Kafkou
   Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
   Zonální křemen-ametystové žíly u Kojatína na třebíčsku
   Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova