Podrobnosti záznamu

Jméno
   René, Miloš
Autor monografie
   Classification and petrology of two-mica granites of the South Bohemian Batholith. Excursion guide
   Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
Autor článku
   Acrobat 9 nabízí ukládání dynamických map
   Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
   Amfibolity chýnovské pestré skupiny
   Amfibolity gföhlské skupiny
   Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
   Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
   Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
   Amfiboly třebíčského plutonu
   Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku unie
   Analýza přínosu a nákladů GIS technologií
   Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
   Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
   Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
   ARC/INFO a jeho uživatelé
   ArcFM nabízí správu distribučních sítí v prostředí ArcGIS ESRI
   ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI
   ArcView 3.3 nabízí řadu vylepšení oblíbeného GIS řešení
   ArcView/GIS pro všechny
   Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
   AutoCAD Map 2000 nabízí GIS pro správu inženýrských celků
   Autodesk 3D Forum 2008
   Autodesk Map 3D 2005 podporuje digitální modelování terénu
   Autodesk MapGuide. GIS řešení Autodesku pro Internet a intranet
   Autodesk: nové produkty pro pozemní stavitelství, správu inženýrských sítí a projektování komunikací
   Bentley GIS
   Bentley nabízí nové GIS aplikace pro uživatele systémové podpory Bentley Select
   Bentley PowerMap
   Bentley Systems mění preference a obchodní struktury
   Bentley Systems nabízí ucelené řešení pro geoprostorové aplikace
   Bently Systems - Geoinženýrské produkty pro rok 2001
   Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Biotity třebíčského plutonu
   CAD a GIS systémy objektové a otevřené
   Cathodoluminescence (CL) of magmatic quartz: Applications to topaz granites from the Hub stock (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
   Cesty a tratě
   Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku
   Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
   Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
   Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts
   Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
   Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku
   Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
   Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
   CityWare - informační systém pro města a obce
   Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
   Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
   A Comment on "Two distinctive granite suites in SW Bohemian Massif and their record of emplacement: Constraints from geochemistry and Zircon 207Pb/206Pb geochronology" by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
   A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
   Composition of coexisting zircon and xenotime in rare-metal granites from the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. (Saxothuringian Zone, Bohemian Massif)
   Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
   Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
   Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
   Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
   Čisté životní prostředí pro města a obce
   Data pro geografické informační systémy
   Data pro GIS
   Data pro GIS
   Data pro GIS na dosah
   Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
   Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
   Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif)
   Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif /Karlovy Vary pluton/
   Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton)
   Discussion on Wang et al. (2000) "Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, Eastern China"
   Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
   Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
   Distribuce uranu a thoria v granitoidech
   Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
   Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
   Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
   Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
   Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
   Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
   Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
   Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
   Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
   The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
   The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
   Distribution of uranium and thorium in the biogenic sedimentary rocks of the Western Bohemian Proterozoic and Palaeozoic
   Dokážeme racionálně nakládat s odpady?
   Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum)
   Drahé kameny v technické praxi
   Družicová data pro GIS
   Dvojslídné granity lipenského masivu
   Dvojslídné granity moldanubického batolitu
   Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
   Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
   Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
   Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
   Dvojslídné granity Šumavy
   Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
   Dvojslídné granity z okolí Ořechova
   ESRI nabízí nový program pro správu inženýrských sítí
   ESRI nabízí řešení pro Internet
   ESRI připravuje výraznou inovaci GIS nástrojů
   Evolution of a tonalite suite in the northeastern of the Bohemian Massif
   Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
   Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
   Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
   Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
   Evolution of the Czech part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
   Evolution of the Czech parts of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
   Evolution of topaz-bearing granites in the Krásno and Vysoký Kámen area (Slavkovský les Mts.)
   Evolution of two-mica granites in the South Bohemian Batholit
   Evolution of two-mica granites in the South Bohemian batholith
   Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS
   Extension phases of Variscan magmatism in the western part of the Bohemian Massif
   Facility management
   Fluid evolution of the Hub Stock, Horní Slavkov-Krásno Sn-W ore district, Bohemian Massif, Czech Republic
   Fluid system of the Vítkov 2 uranium deposit (Bor pluton, western part of Bohemian massif, Czech Republic)
   Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
   Fotogrammetrie se stává dostupnější
   Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
   Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
   Genetic classification of the Moldanubian granitoids in the SW part of the Bohemian Massif
   Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralization
   Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralization
   Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
   Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts
   Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
   Geochemical constraints of hydrothermal alteration of two-mica granites of the Moldanubian batholit at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
   Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
   Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
   Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
   Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
   Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
   Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby
   Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
   Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
   Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
   Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
   Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
   Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
   Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic
   Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
   Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika
   Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
   Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
   Geochemistry and Petrology of Greisenization at the Slavkovský les Mts /Bohemian Massif/
   Geochemistry of Czech part of the South Bohemian pluton
   Geochemistry of Czech part of the South Bohemian Pluton
   Geografické informační systémy a web
   Geografické informační systémy pomáhají předvídat záplavy
   Geografické informační systémy pro každého
   Geografické informační systémy pro města a obce
   Geografické informační systémy slouží i běžným uživatelům PC. Digitální pomocníci pro každodenní život
   Geografické informační systémy v režii IBM
   Geografické informační systémy ve správě inženýrských sítí
   Geografický informační systém pro životní prostředí
   Geografický informační systém v podmínkách průmyslového závodu
   Geology and petrography of the Bor massif
   Geology and petrography of the Bor massif
   Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
   GeoMedia nabízejí další možnosti
   GeoMedia nabízejí přístup ke GIS datům pro všechny
   GeoMedia Pro 3.0 představují desktop GIS nové generace
   GeoMedia Professional 5.1
   GeoMedia Professional představuje novou generaci GIS systémů
   GeoMedia Web Map
   Geoprostorová řešení Autodesku
   Geoprostorové řízení zdrojů - Intergraph řešení pro správu inženýrských sítí a komunikací
   Geotectonic position of topaz-bearing granites of the Saxothuringian zone
   GIS - Analýza potřeb uživatelů
   GIS a Internet
   GIS a WAP
   GIS do kapsy
   GIS podle Smallworldu
   GIS pro krizový management
   GIS pro palmtopy
   GIS pro PDA
   GIS pro státní správu
   GIS pro státní správu
   GIS pro státní správu a samosprávu
   GIS systémy a sběr dat v terénu
   GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
   GPS a PDA
   Grafické informační systémy
   Grafické informační systémy. MapInfo 2.1 pro Windows
   Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku
   Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
   Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
   Granitoids as a result of mixing of mantle-derived rocks with metasediments from upper crust
   Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
   Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
   Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
   Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
   Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Granodiorite porphyries of the Moldanubian zone - Evidence for the beginning of post-Variscan extension
   Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension
   Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J. W. Goethe
   Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
   Haldové hospodářství v Porúří
   Historie objevu uranu a jeho využití
   IBM nabízí nová GIS řešení
   Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
   Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
   Imagine 8.3.1. Vektorově-rastrový GIS
   Infomapa 16. Mapový informační systém pro profesionály
   InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky
   Interaktivní grafika Intergraphu a geologicko-geofyzikální průzkum
   Intergraph nabízí GeoMedia pro výuku GISu
   Intergraph nabízí nová řešení pro digitální fotogrammetrii
   Intergraph podporuje práci geologických služeb
   Internet/Intranet v pojetí MapInfo Corporation
   Invex 99 a GIS
   Juno SC Trimble - nová kvalita sběru prostorových dat
   Katastr v Evropské unii
   Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní
   Kopce v severních Čechách
   Krizové řízení a geoinformace
   Kvarcity devonských sérií Hrubého Jeseníku
   Kvarcity severovýchodní části Českého masívu
   Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
   Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi
   Kyselé vulkanity zlatohorského rudního revíru
   Letošní AGIT se soustředil na mobilní GIS aplikace
   Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
   Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
   Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
   Leukokratní ortoruly z okolí Dačic
   Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
   Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy
   LIDS nabízí moderní GIS technologii pro správu inženýrských sítí
   LIDS představuje ucelené řešení pro správu inženýrských sítí
   Lithology of paragneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
   Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
   Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
   Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru
   Magmatic and metasomatic processes in albite granites of the Vysoký Kámen cupola, Czech Republic
   Magnetic and geochemical constrains on alteration processes: an example from the Krudum granite body (KGB), western Bohemia
   MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat
   MapInfo podporuje celopodnikové informační systémy
   MapInfo představuje novou verzi svého vlajkového produktu
   Městské informační systémy a povodně
   Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
   Microstation PC - nový grafický standard pro geologii
   MicroStation PC a geologie
   MicroStation/J
   Mobility of REE in hydrothermal uranium deposits as natural analogue of HLWR
   Mobilní geoinformace
   Mobilní GIS podporuje zejména Pocket PC
   MrSID je více než rastrový formát
   Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
   Nabídka dat pro geografické informační systémy se stále rozšiřuje
   Nature and petrogenesis of topaz-bearing granites - a case study of the Krudum granite body (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
   Nature and petrogenesis of topaz-bearing granites: a case study of the Krudum granite body (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
   Navigační systémy pomáhají řidičům
   Navigátor společnosti MapFactor nabízí unikátní navigační systém
   Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
   Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
   Nové možnosti geografických informačních systémů
   Nové přístupy Intergraphu
   Nové trendy v geografických informačních systémech
   Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků
   Nový kompresní formát pro rastrová data
   Od elektronického podpisu ke Geo-Governmentu
   Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií
   Odpady a životní prostředí
   Odpady jako druhotná surovina
   Odpady jako druhotná surovina
   The Older Intrusive Complex of the Saxothuringian Region
   Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
   Origin and evolution of ultrapotassic plutonic rocks (Durbachite series, Třebíč massif, Czech Republic): An experimental approach
   Origin of granitoids of the Moldanubian batholith (Bohemian Massif)
   Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
   Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
   Origin of the Okrouhlá Radouň episyenite-hosted uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints
   Origin of topaz-bearing granites of the Saxothuringian Zone
   Origin of topaz-bearing of the Saxothuringian Zone (Bohemian Massif)
   Origin of two-mica granites of the Moldanubian batholith
   Origin of two-mica granites of the South Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
   Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
   Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
   Osobní počítače v geologickém průzkumu
   Otevřené modulární prostředí (MGE) Intergraphu
   Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
   Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
   Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
   Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
   Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
   Petrogenesis of contrasting granitoid plutnos in western Bohemia (Czech Republic)
   Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in western Bohemia (Czech Republic)
   Petrogenesis of granites of the Klenov massif
   Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
   Petrogenesis of granites of the Klenov massif
   Petrogenesis of granitoids in the Blatná area
   Petrogenesis of granitoids in the Blatná area
   Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian plutonic complex)
   Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian Plutonics Complex)
   Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif
   Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif
   Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
   Petrogenesis of the Variscan granites in the western part of the Bohemian Massif
   Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
   Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
   Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
   Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
   Petrogeneze granitů klenovského masivu
   Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru
   Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
   Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
   Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
   Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
   Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
   Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou
   Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
   Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou
   Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
   Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
   Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
   Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
   Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granite from a northeastern margin of the Klenov massif
   Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granites from a mortheastern margin of the Klenov massif
   Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
   Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
   Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
   Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
   Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
   Petrology, geochemistry and origin of topaz granite
   Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
   Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
   Petrophysical and geochemical constraints on alteration processes in granites
   Petrophysical and geochemical constraints on alteration processes in granites
   PLANstudio nabízí mapy pro PDA
   PLANstudio nabízí SmartMaps PC Manager
   Plány krajských měst pro PDA
   Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu
   Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
   Použití osobních počítačů v geochemii
   Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
   Problémy geologické stavby obalu desenské klenby
   Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu
   Programy odpadového hospodářství a co dál?
   Programy pro dopravní inženýrství
   Prohlížecí nástroje pro GIS
   Projekt GeoBáze
   Prostorové informace na internetových vyhledávacích serverech
   Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
   Přirozená radioaktivita granitoidů žulovského plutonu
   Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
   Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
   Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
   Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
   Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu
   Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Czech part of the South Bohemian Batholith
   Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Moldanubian batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Radioelement Distribution and Heat Production of Two-Mica Monzogranites from the Moldanubian Batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with
   Rb-Sr, K-Ar Geochronology and Nd Isotopic Study of Contrasting Granite Massifs in Western Bohemia
   Recenze MobileMapper 6
   REE-Y-U-Th rich accessory minerals in topaz-albite granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
   Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
   Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
   Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
   The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
   The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   Rudonosnost granitoidních masívů
   The Saxo-Danubian Granite Belt: A large scale magmatic structure revealing Late Variscan mantle tectonics below the south-western Bohemian Massif
   The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
   The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
   Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
   Slovenský katastr nemovitostí a jeho digitalizace
   SmartMaps Office
   Specializovaná řešení pro pozemní stavitelství a dopravní inženýrství od autodesku
   Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií
   Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
   Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
   Stavebnictví, suroviny a ekologie
   Stoletá voda a její modelování
   Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
   Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
   Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
   Sykora CZ a Smallworld - řešení pro správu a dokumentaci telekomunikačních sítí
   Systémy pro obce a města
   T-MapViewer 2.1 velmi sofistikovaná prohlížečka GIS dat
   Technické informace v podnikovém informačním systému
   Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
   Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
   Tin-bearing granites of the Horní Slavkov area
   Titanite-ilmenite-magnetite phase realtions in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
   TOMS představuje novou generaci software pro podporu řízení distribučních společností
   Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
   Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
   Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
   Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
   Tvorba map v režii Autodesku
   Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian batholith
   Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian Batholith
   Uranium hydrothermal deposits
   Uranium mineralisation in the shear zones of the Bohemian Massif
   Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
   Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
   Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
   Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
   Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
   Variscan granite plutons along the West Bohemian shear zone
   Variscan Granite Plutons along the West Bohemian Shear Zone
   Variscan granitoids and uranium mineralization of the Bohemian Massif
   Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
   Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
   Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
   Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
   Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady
   Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
   Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
   Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou
   Vývoj greisenizace Hubského pně
   Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
   Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
   Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
   Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
   Záplavy v Porýní
   Zlato v granitoidech
   Životní styl a surovinové zdroje